Kashara Diza Sinsation
* 10.10.1991
Kashara Diza Sinsation

International Champion
Champion USA, Nemecka, VDH
Kanady, Dánska, Nórska,
Švédska, Holandska, Rakúska,
Požska, Francúzska, Luxemburgu,
Winner Amsterdam '96,
Bundessieger Rakúska '98,
Bundessieger BRD '99,
VDH Európsky víaz '00,
Winner Skokloster '00.